PRIVACYVERKLARING Crop Projects

Inleiding
In deze privacyverklaring wordt beschreven welke persoonsgegevens wij verzamelen als u onze website www.cropprojects.be bezoekt, lichten wij toe hoe wij met deze informatie omgaan en welke uw rechten zijn in dat verband.
Wij kunnen deze verklaring in de toekomst wijzigen, bijvoorbeeld indien wij nieuwe functies aan onze website toevoegen die de verwerking van persoonsgegevens vereisen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe doen wij dit? 

Wij verzamelen de persoonsgegevens die u zelf bewust aan ons doorgeeft (zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer), bijvoorbeeld door het contactformulier van onze website in te vullen of ons een e-mail te sturen.
Daarnaast kunnen wij via onze website automatisch indirecte persoonsgegevens verzamelen, zoals uw IP-adres, de pagina’s die u op onze website heeft bezocht, de browser die u gebruikt en het tijdstip en de duur van uw bezoek.

Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Wij gebruiken de verzamelde persoonsgegevens om te antwoorden op de vragen die u ons heeft gesteld via de website of via e-mail.
Uw persoonsgegevens worden bijgevolg verwerkt op basis van uw toestemming of ons gerechtvaardigd belang om in een goed functionerende en veilige website te voorzien.

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

De verzamelde persoonsgegevens zijn toegankelijk voor de zaakvoerders en personeelsleden van de vennootschappen Crop Projects bvba / Crop Invest bvba en voor de IT-partners waar we mee samenwerken voor het beheer van de website.
Wij geven uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming door aan andere partijen, behalve indien wij hiertoe wettelijk of gerechtelijk verplicht zouden zijn.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
Wij hechten er alle belang aan om uw gegevens steeds met de grootste discretie te behandelen.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens?

U heeft steeds het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een rechtzetting te vragen of de gegevens te laten wissen. U heeft ook het recht om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, om een beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen en om bezwaar te maken tegen de verwerking.
Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u te allen tijde deze toestemming intrekken door ons te contacteren. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.
Om bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u ons contacteren via de contactgegevens vermeld onderaan deze privacyverklaring. Hierbij vragen wij om een bewijs van uw identiteit, om te vermijden dat uw gegevens in verkeerde handen terechtkomen.
U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, namelijk de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, te bereiken via commission@privacycommission.be of per post op het volgende adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Contactgegevens

Crop Projects bvba is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijke behandeling ervan. Indien u nog vragen heeft over onze website of deze privacyverklaring, kunt u ons steeds contacteren:
Crop Projects bvba
Plantinstraat 17  8700 Tielt
e-mail: info@cropprojects.be

Crop Projects

Plantinstraat 17
8700 Tielt
info@cropprojects.be

Volg ons op